Perspectiefinbedrijf richt zich op patronen/belemmeringen die een goed presterende en vitale organisatie in de weg staan. Door patronen te duiden en herkenbaar te maken kan voor verandering worden gekozen. Om tot verandering te komen werken we met een plan van aanpak. Perspectiefinbedrijf biedt advies en ondersteuning om dit plan concreet te maken

Kenmerkend voor PIB:

  • Aansluiting zoeken bij alle medewerkers om te komen tot verbetering
  • Positief met humor
  • Integer
  • Redenerend vanuit breed perspectief is eenvoud kracht
  • Bestaande energie versterken

Missie: We staan voor het betere werk

Visie: Als iedere medewerker van betekenis is binnen een organisatie worden betere resultaten bereikt. 

Aanpak

In werk vertaalt zich “van betekenis zijn” naar resultaten halen en daarmee een bijdrage leveren aan het doel van de afdeling/organisatie. Waar " het van betekenis zijn" onder druk komt te staan kunnen gevoelens van onvrede, frustratie, mindere motivatie en onverschilligheid ontstaan. Het omgaan met deze gevoelens en daar op adequate wijze, vanuit een oplossingsgerichte bril, sturing aan geven binnen teams en organisaties is waar Perspectiefinbedrijf voor staat.